Constituency no. 1
Boundaries: Sołectwa : Chwałki, Rozdrażew ulice : 3 Maja, 25 Stycznia, Ks. Bronisza, Czochralskiego, Dworcowa, T. Kościuszki, Koźmińska, Krotoszyńska, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Adama Mickiewicza, Parkowa, Pleszewska, Polna, Powstańców Wlkp., Przemysłowa, Rynek, Gen. Sikorskiego, Sportowa, Szkolna, Św. Katarzyny, Wincentego Witosa, Rzemieślnicza.
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
1 Kółko Rolnicze wejście A, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew GeneralNoNo 1374 341
24,82%341339 99,41%
Totalling1374341
24,82%34133999,41%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA PANKA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Panek Leszek Jan 54 Rozdrażew 87
25.66% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FILIPIAK" - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Filipiak Zdzisław Marian 52 Rozdrażew 252
74.34% Tak
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement

Constituency no. 5
Boundaries: Sołectwa : Henryków, Wolenice z przysiółkami : Dębowiec i Wygoda
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
2 Kółko Rolnicze wejście B, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew GeneralYesNo 233 130
55,79%130129 99,23%
Totalling233130
55,79%13012999,23%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA PANKA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Cielecka Maria Ewa 44 Henryków 50
38.76% Nie
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW D. KOLENDY - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Kolenda Dariusz 28 Wolenice 79
61.24% Tak
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement