Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Choczewo przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 stycznia 2012 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Wójt Gminy Choczewo Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wiesława GĘBKI Wójta Gminy Choczewo przed upływem kadencji? 2 833 1 700
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Wójt Gminy Choczewo Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wiesława GĘBKI Wójta Gminy Choczewo przed upływem kadencji? 4 488 1 475 1 475 32,87% 1 431 97,02% 1 264 88,33%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Zespół Szkół, ul. Szkolna 2, 84-210 Choczewo General Yes No 2 394 668 668 27,90% 648 97,01% 564 87,04%
2 Świetlica, Łętowo 2, 84-210 Choczewo General No No 512 99 99 19,34% 97 97,98% 84 86,60%
3 Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, Zwartowo 25, 84-210 Choczewo General No No 570 226 226 39,65% 221 97,79% 204 92,31%
4 Budynek byłej szkoły, ul. Cisowa 6, Sasino, 84-210 Choczewo General No No 1 012 482 482 47,63% 465 96,47% 412 88,60%
Totalling 4 488 1 475 1 475 32,87% 1 431 97,02% 1 264 88,33%