Constituency no. 3
Boundaries: wsie: Jarków, Jawornica, Jerzykowice Małe, Kocioł, Krzyżanów, Leśna, Taszów, Witów, Zielone Ludowe, Zimne Wody
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościelna 1, 57-343 Lewin Kłodzki GeneralYesNo 205 61
29,76%6160 98,36%
Totalling20561
29,76%616098,36%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Kościelny Rafał Mariusz 31 Lewin Kłodzki 15
25.00% Nie
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DLA GMINY - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Pustuła Krzysztof Marek 37 Lewin Kłodzki 45
75.00% Tak
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement