Constituency no. 1
Boundaries: Miasto Głogów Małopolski
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
1 Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Głogowie Małopolskim, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski GeneralYesNo 2246 389
17,32%389388 99,74%
15 Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Głogowie Małopolskim, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski GeneralNoNo 2209 371
16,79%371369 99,46%
Totalling4455760
17,06%76075799,61%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GŁOGOWIANIE" - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Bednarz Artur Krzysztof 41 Głogów Małopolski 57
7.53% Nie
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI GŁOGOWSKIEJ - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Sycz Zbigniew 52 Głogów Małopolski 395
52.18% Tak
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY GŁOGÓW MŁP. - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Kotula Eugenia 58 Głogów Małopolski 119
15.72% Nie
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ GŁOGÓW" - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Pado Ryszard Stefan 58 Głogów Małopolski 95
12.55% Nie
List no. 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY I MIASTA GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Inglot Jan Wincenty 73 Głogów Małopolski 91
12.02% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement