Constituency no. 1
Boundaries: Sołectwa: Bielkowo, Lublewo Gdańskie
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
2 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego, ul. Gen. Józefa Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy GeneralNoNo 1165 333
28,58%333331 99,40%
Totalling1165333
28,58%33333199,40%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA SMOLARCZYKA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Smolarczyk Adam Piotr 33 Lublewo Gdańskie 194
58.61% Tak
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA MICHALSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Michalski Marcin Łukasz 29 Lublewo Gdańskie 137
41.39% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "GMINA NASZ DOM" - Unieważniona po wydruku kart
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Labuda Wiesław Franciszek (Deleted after printing ballot cards) 53 Lublewo Gdańskie 0
0.00% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement