Constituency no. 3
Boundaries: Ulice: Makowska, Mostowa, Ostrołęcka, Henryka Sienkiewicza, Ogrodowa, Wojskowa
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
3 Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji,, ul. Makowska 23, Przasnysz GeneralNoNo 1287 189
14,69%189186 98,41%
Totalling1287189
14,69%18918698,41%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA WRÓBLEWSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress, content of the declaration of Vetting *) Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Wróblewski Wiesław 51 Przasnysz , złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 126
67.74% Tak
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA SMOLIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Smoliński Grzegorz 49 Przasnysz 60
32.26% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement