Constituency no. 1
Boundaries: m. Kock - dzielnica: Kock-Wschód ulice: Cmentarna, Hanki Sawickiej, Józefa Piłsudskiego, Lubartowska, Ogrodowa, Pocztowa, PCK, Wincentego Pstrowskiego, Świętego Jana Chrzciciela, Tadeusza Kościuszki, Zastodolna, Zaszkolna, 1 Maja, 22 Lipca, plac Anny Jabłonowskiej; część ulic: Berka Joselewicza od Nr 1 do Nr 18; Janka Krasickiego od Nr 1 do Nr 36; Wojska Polskiego od Nr 1 do Nr 36 Sołectwo: Annówka
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
1 Dom Pomocy Społecznej (główny budynek), ul. T. Kościuszki 1A, 21-150 Kock GeneralYesNo 1412 386
27,34%386376 97,41%
Totalling1412386
27,34%38637697,41%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIARA - TRADYCJA - ROZWÓJ - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Ciszewska Henryka 58 Kock 113
30.05% Nie
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BILSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Bilski Janusz Józef 52 Kock 236
62.77% Tak
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEOPOLDA BILSKIEGO - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Bilski Leopold Stefan 61 Kock 27
7.18% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement