Constituency no. 1
Boundaries: miasto Nowe Skalmierzyce -ulice: Boczkowska, Dojazdowa, 29 Grudnia , Generała Józefa Hallera, Kaliska, Janka Krasickiego, Kamienna, Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, 1 Maja, 3 Maja, Jana Mertki, Adama Mickiewicza, Mostowa, Nowa, Plac Wolności, Gen. Władysława Sikorskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Tartakowa, Gabriela Narutowicza, Okólna, Podkocka, Polna, 25 Stycznia, Szkolna
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
1 Gimnazjum, ul. Kaliska 52, Nowe Skalmierzyce GeneralYesNo 2248 267
11,88%267267 100,00%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Okólna 8, Nowe Skalmierzyce GeneralYesNo 1805 243
13,46%243241 99,18%
Totalling4053510
12,58%51050899,61%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI SKALMIERZYCKIEJ - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Kubica Krzysztof Józef 57 Nowe Skalmierzyce 65
12.80% Nie
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNE FORUM SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Olejnik Henryk Marian 53 Nowe Skalmierzyce 142
27.95% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO NOWE SKALMIERZYCE - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Witczak Agnieszka 38 Nowe Skalmierzyce 211
41.54% Tak
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY SKALMIERZANIE - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Orzechowski Tadeusz 61 Nowe Skalmierzyce 55
10.83% Nie
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Schröter Mateusz Piotr 24 Nowe Skalmierzyce 35
6.89% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement