Constituency no. 4
Boundaries: Sołectwo Przytoczna (ul. Dworcowa, Gajowa, Główna nr 51 do 58, Parkowa, Rokitniańska nr 7 i 9, Zamkowa)
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
3 Urząd Gminy Przytoczna, ul.Rokitniańska 4, Przytoczna GeneralYesNo 877 190
21,66%190188 98,95%
Totalling877190
21,66%19018898,95%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZRZESZENI - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Podkowińska Beata Emilia 44 Przytoczna 63
33.51% Nie
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONICZYNKA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Myszkowski Henryk 55 Przytoczna 46
24.47% Nie
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM GMINY - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Piasecki Jan 50 Krasne Dłusko 79
42.02% Tak
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement