Constituency no. 4
Boundaries: Ulice: Ks. Józefa Ożoga od mostu w górę , Osiedle Wyszyńskiego (ul. Plebańska, Matejki, Sienkiewicza, Witosa, Sobieskiego, Piotra Skargi, Konopnickiej), Grunwaldzka od Fermstalu do końca, Bławatkowa, Zarzeki, Węgierska, Polna, Podgórska, 1-go Maja od LO do końca, Dworska od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do końca, Źródlana, Pawia, Sikorskiego, Stawiska, Graniczna, Igioza, Gajowa, Potok, Działowa, Błonie, Ogrodowa.
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
3 Liceum Ogólnokształcące, ul. 1-go Maja 18, Dynów GeneralNoNo 1520 205
13,49%205204 99,51%
Totalling1520205
13,49%20520499,51%
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNA MAZUR - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Mazur Krystyna 56 Dynów 109
53.43% Tak
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIEJSCE - DYNÓW - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Chrapek Anna 52 Dynów 95
46.57% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement