Constituency no. 1
Boundaries: Sołectwo: Batycze, Orzechowce
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedCorrespondence precinct entitleddispensed ballot cardsAttendancevotesvalid votes% of valid votes
1 Dom Ludowy w Batyczach, 37-713 Maćkowice GeneralNoNo 235 176
74,89%176173 98,30%
7 Dom Ludowy w Orzechowcach, 37-712 Orzechowce GeneralNoNo 814 476
58,48%476468 98,32%
Totalling1049652
62,15%65264198,31%
List no. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŻURAWICA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Chomina Józef Marian 52 Orzechowce 306
65.38% Tak
List no. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNA GMINA ŻURAWICA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Lenar Piotr Julian 49 Orzechowce 286
61.11% Tak
2 Wojtowicz Ryszard Czesław 45 Batycze 54
11.54% Nie
List no. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA ZIEMIA PRZEMYSKA - Zarejestrowana
Number in the listFamily name and given namesAgeAddress Number of valid votes for candidate% of valid votesMandate
1 Matysko Ryszard Marek 46 Orzechowce 108
23.08% Nie
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement