Okręg wyborczy nr 3
Granice: Dąbrowa Jastrzębska
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrzębi, Jastrzębia 109, 26-631 Jastrzębia PowszechnyNieNie 317 135
42,59%135131 97,04%
Podsumowanie317135
42,59%13513197,04%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWE I SPRAWIEDLIWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wojdak Zygmunt 53 Dąbrowa Jastrzębska 29
22.14% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJA WIEŚ DĄBROWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Prażmowska Agnieszka 36 Dąbrowa Jastrzębska 25
19.08% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FRANCISZKA TKACZYKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tkaczyk Franciszek Adam 55 Dąbrowa Jastrzębska 77
58.78% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej