Okręg wyborczy nr 6
Granice: Żurawlówka
Status: brak list