Okręg wyborczy nr 5
Granice: sołectwo Przebieczany
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa w Przebieczanach, Tomaszkowice 3, 32-020 Wieliczka PowszechnyNieNie 894 123
13,76%123118 95,93%
Podsumowanie894123
13,76%12311895,93%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA GAWORA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tracz Marcin Marek 32 Przebieczany 52
44.07% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SOLIDARNA WIEŚ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Borzęcka-Franczak Renata Ewa 46 Przebieczany 66
55.93% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej