Okręg wyborczy nr 12
Granice: Strupin Duży, Strupin Łanowy, Strupin Mały.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
13 Zespół Szkół, Strupin Duży 122, 22-100 Chełm PowszechnyNieNie 829 198
23,88%198194 97,98%
Podsumowanie829198
23,88%19819497,98%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW-Wiesława Kociuby - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jagnicki Andrzej Jan 59 Strupin Duży 144
74.23% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Michała Moroza - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Moroz Michał 32 Strupin Duży 50
25.77% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej