Okręg wyborczy nr 6
Granice: Sołectwo Kościelec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa im. Korczaka, ul. Wolności 93, Kościelec, 42-240 Rudniki PowszechnyNieNie 1656 244
14,73%244235 96,31%
Podsumowanie1656244
14,73%24423596,31%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOŚCIELEC - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gołda Marzena Małgorzata 30 Kościelec 145
61.70% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA CHMIELARZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pijanka Adrian Łukasz 32 Kościelec 90
38.30% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej