Okręg wyborczy nr 6
Granice: sołectwo Mleczków
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi, Cerekiew 80, 26-652 Zakrzew PowszechnyTakNie 557 252
45,24%252247 98,02%
Podsumowanie557252
45,24%25224798,02%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI MLECZKÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sońta Ewa Maria 60 Mleczków 109
44.13% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZCZEPANA KOWALIKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kowalik Szczepan Maciej 51 Mleczków 16
6.48% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MLECZKOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wilk Beata 33 Mleczków 122
49.39% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej