Okręg wyborczy nr 13
Granice: Sołectwa: Budy-Zbroszki, Winniczka, Winnica
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica PowszechnyTakNie 732 284
38,80%284277 97,54%
Podsumowanie732284
38,80%28427797,54%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA WRÓBLEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wróblewski Robert Artur 44 Winnica 123
44.40% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WYBORCZY KOMITET LUDOWY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Waleśkiewicz Adam 47 Winnica 154
55.60% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej