Okręg wyborczy nr 5
Granice: Masłów Pierwszy
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Księdza Józefa Marszałka 30, Masłów Pierwszy, 26-001 Masłów PowszechnyNieNie 1390 347
24,96%347343 98,85%
Podsumowanie1390347
24,96%34734398,85%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA MASŁOWSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Woźniak Wanda Janina 62 Masłów Pierwszy 80
23.32% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻAKÓW MASŁOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zegadło Piotr Władysław 36 Masłów Pierwszy 130
37.90% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krukowski Bogusław 45 Wola Kopcowa 96
27.99% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKA SYNAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Synak Agnieszka 32 Masłów Pierwszy 37
10.79% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej