Okręg wyborczy nr 8
Granice: Sołectwo - Rzepiska
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
9 Szkoła Podstawowa, ul. Potok Bryjów 57, Rzepiska, 34-532 Jurgów PowszechnyNieNie 303 152
50,17%152150 98,68%
10 Szkoła Podstawowa, ul. Potok Grocholów 8, Rzepiska, 34-532 Jurgów PowszechnyNieNie 272 138
50,74%138138 100,00%
Podsumowanie575290
50,43%29028899,31%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM 3 POTOKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Milon Andrzej Franciszek 47 Rzepiska 182
63.19% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RZEPISKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Madeja Jan 29 Rzepiska 106
36.81% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej