Okręg wyborczy nr 13
Granice: Ruszków I
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, ul.Brudzewska 3, Ruszków Pierwszy, 62-604 KOŚCIELEC PowszechnyNieNie 430 185
43,02%185180 97,30%
Podsumowanie430185
43,02%18518097,30%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NADZIEJA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wawrzyniak Ryszard 57 Ruszków Pierwszy 71
39.44% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA PACHOLSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pacholski Józef 59 Ruszków Pierwszy, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe 109
60.56% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej