Okręg wyborczy nr 1
Granice: Trzebiechów, Mieszkowo, Gębice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Sala gimnastyczna, ul. Parkowa 3, 66-132 Trzebiechów PowszechnyTakNie 876 185
21,12%185182 98,38%
2 Dom Pomocy Społecznej, ul.Sulechowska 1, 66-132 Trzebiechów PowszechnyTakNie 40 5
12,50%55 100,00%
Podsumowanie916190
20,74%19018798,42%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY HRYSZKIEWICZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Hryszkiewicz Dorota 38 Trzebiechów 119
63.64% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2010 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Klimas Teresa 61 Trzebiechów 68
36.36% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej