Okręg wyborczy nr 7
Granice: Wólka Zastawska, Zastawie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa w Zastawiu, Zastawie 17, 21-421 Tuchowicz PowszechnyNieNie 690 287
41,59%287276 96,17%
Podsumowanie690287
41,59%28727696,17%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY GRYCZKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gryczka Katarzyna Agnieszka 34 Zastawie 228
82.61% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI GRYCZKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gryczka Agnieszka Anna 32 Wólka Zastawska 48
17.39% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej