Okręg wyborczy nr 4
Granice: Bitkowo, Garbas II, Supienie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Zespół Szkół, ul. M. Konopnickiej 6, 16-424 Filipów PowszechnyTakNie 278 9
3,24%99 100,00%
Podsumowanie2789
3,24%99100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJOWA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Walicka-Grzyb Ewa 36 Huta 9
100.00% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ RADNY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tesko Tadeusz 52 Filipów 0
0.00% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej