Okręg wyborczy nr 5
Granice: Brzózki, Natolin, Zbrojewsko
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa, Natolin 51, 42-165 Lipie PowszechnyNieNie 466 204
43,78%204201 98,53%
Podsumowanie466204
43,78%20420198,53%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA JEZIORSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jeziorski Jacek Włodzimierz 44 Natolin 128
63.68% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Prawo i Samorządność - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kotala Ryszard Marek 63 Natolin 73
36.32% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej