Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwa: Ojrzeń, Wojtkowa Wieś
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu, ul. Przedszkolna 7, 06-456 Ojrzeń PowszechnyNieNie 690 241
34,93%241233 96,68%
Podsumowanie690241
34,93%24123396,68%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA WYSOCKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 WYSOCKI RYSZARD 58 OJRZEŃ 124
53.22% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA PIEKARZEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 PIEKARZEWSKI PIOTR 46 OJRZEŃ 109
46.78% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej