Okręg wyborczy nr 12
Granice: Retki, Nowy Złaków, Złaków Kościelny
Status: brak list