Okręg wyborczy nr 9
Granice: Jutrzyna, Wawrzyszów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Świetlica wiejska w Jutrzynie, Jutrzyna -, 57-120 Wiązów PowszechnyNieNie 399 200
50,13%200179 89,50%
Podsumowanie399200
50,13%20017989,50%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA MAZURA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mazur Łukasz 23 Jutrzyna 89
49.72% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY MARUT - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Marut Anna Halina 32 Jutrzyna 90
50.28% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej