Okręg wyborczy nr 2
Granice: Okonek ulice: Chojnicka, Kowalska, Lipowa, 2 Lutego, 1 Maja, Niepodległości, Piastowska, Spółdzielców, Szczecińska, Zdobywców Wału Pomorskiego
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gimnazjum, ul. Niepodległości 23 i 24, 64-965 Okonek PowszechnyNieNie 1887 311
16,48%311301 96,78%
Podsumowanie1887311
16,48%31130196,78%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY PERŁOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Perłowska Danuta 56 Okonek 181
60.13% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY GONCZARKO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gonczarko Grażyna Janina 66 Okonek 120
39.87% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej