Okręg wyborczy nr 1
Granice: Łąck
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Hala Sportowa, ul.Gostynińska 2, 09-520 Łąck PowszechnyTakNie 1511 447
29,58%447439 98,21%
Podsumowanie1511447
29,58%44743998,21%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA-NASZA PRZYSZŁOŚĆ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mesjasz Karina Joanna 40 Łąck 110
25.06% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "Pójdźmy razem" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bartnik Renata Barbara 46 Łąck 329
74.94% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej