Okręg wyborczy nr 6
Granice: Bielsk, Chełmonie, Chełmoniec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Świetlica Wiejska, Chełmonie, 87-410 Kowalewo Pomorskie PowszechnyNieNie 411 132
32,12%132129 97,73%
8 Szkoła Podstawowa, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie PowszechnyNieNie 278 73
26,26%7371 97,26%
Podsumowanie689205
29,75%20520097,56%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS DOBRYCH GOSPODARZY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Klafczyński Michał 45 Chełmonie 126
63.00% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HELENA ZEGARSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zegarska Helena Zofia 66 Bielsk 74
37.00% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej