Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Turek przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 26 stycznia 2014 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy Turek Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Turek przed upływem kadencji? 3 419 2 052
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Turek Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Turek przed upływem kadencji? 6 883 1 736 1 736 25,22% 1 725 99,37% 1 672 96,93%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, Chlebów 15, 62-700 Turek Powszechny Nie Nie 916 211 211 23,03% 207 98,10% 199 96,14%
2 Szkoła Podstawowa, Kaczki Średnie 63, 62-700 Turek Powszechny Nie Nie 881 258 258 29,28% 257 99,61% 244 94,94%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Słodków 21, 62-700 Turek Powszechny Tak Nie 1 510 395 395 26,16% 394 99,75% 380 96,45%
4 Bursa Szkolna, al. Józefa Piłsudskiego 5, 62-700 Turek Powszechny Nie Nie 1 562 305 305 19,53% 304 99,67% 296 97,37%
5 Szkoła Podstawowa, Żuki 92, 62-700 Turek Powszechny Tak Tak 443 192 192 43,34% 189 98,44% 188 99,47%
6 Szkoła Podstawowa, ul.Jaśminowa 3, Turkowice, 62-700 Turek Powszechny Nie Nie 682 137 137 20,09% 137 100,00% 132 96,35%
7 Szkoła Podstawowa, Cisew 55, 62-700 Turek Powszechny Tak Nie 889 238 238 26,77% 237 99,58% 233 98,31%
Podsumowanie 6 883 1 736 1 736 25,22% 1 725 99,37% 1 672 96,93%