Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Wądroże Wielkie przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 26 stycznia 2014 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy Wądroże Wielkie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Wądroże Wielkie przed upływem kadencji? 1 470 882
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Wądroże Wielkie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Wądroże Wielkie przed upływem kadencji? 3 265 438 438 13,42% 432 98,63% 415 96,06%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gimnazjum, Budziszów Wielki 10, 59-430 Wądroże Wielkie Powszechny Nie Nie 1 627 207 207 12,72% 204 98,55% 192 94,12%
2 Szkoła Podstawowa, Wądroże Wielkie 169, 59-430 Wądroże Wielkie Powszechny Tak Nie 1 593 216 216 13,56% 214 99,07% 209 97,66%
3 Dom Pomocy Społecznej w Jaworze Dom Mierczyce, Mierczyce 34, 59-430 Wądroże Wielkie Zakład pomocy społecznej Nie Nie 45 15 15 33,33% 14 93,33% 14 100,00%
Podsumowanie 3 265 438 438 13,42% 432 98,63% 415 96,06%