Okręg wyborczy nr 4
Granice: Stuchowo, Kępica, Starza, Ciesław.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Świetlica wiejska, Stuchowo 2, 72-405 Świerzno PowszechnyNieNie 981 297
30,28%297288 96,97%
Podsumowanie981297
30,28%29728896,97%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE JUTRO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ciślak Ryszard Arkadiusz 38 Stuchowo 136
47.22% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZ KACZOR - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kaczor Dariusz Adam 55 Stuchowo 152
52.78% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej