Okręg wyborczy nr 1
Granice: Krężoły , Pękosław , Kowalów Górny , Kowalów Dolny , Brzeście , Mieronice, Sielec , Stara Olszówka , Nowa Olszówka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Brzeście, 28-330 Wodzisław PowszechnyNieNie 1090 272
24,95%272269 98,90%
Podsumowanie1090272
24,95%27226998,90%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JADWIGA MAŁGORZATA BŁASZCZYK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Błaszczyk Jadwiga Małgorzata 46 Pękosław 102
37.92% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCÓW BRZEŚCIA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Hola Małgorzata Irena 43 Brzeście 144
53.53% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIDER ZOFIA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mider Zofia 50 Kowalów Górny 23
8.55% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej