Okręg wyborczy nr 9
Granice: Ugoszcz
Status: brak list