Okręg wyborczy nr 11
Granice: sołectwo: Stary Mystkówiec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Publiczna Szkoła Podstawowa, Nowe Wypychy 14a, 07-206 Somianka PowszechnyNieNie 225 88
39,11%8886 97,73%
Podsumowanie22588
39,11%888697,73%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MYSTKÓWIEC - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kamiński Józef 66 Stary Mystkówiec 58
67.44% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ WSI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krawczyk Roman 49 Stary Mystkówiec 28
32.56% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej