Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Nadarzyn i Rady Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 19 stycznia 2014 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Nadarzyn Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Janusza GRZYBA Wójta Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji? 4 302 2 582
Rada Gminy Nadarzyn Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji ? 3 898 2 339
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Nadarzyn Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Janusza GRZYBA Wójta Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji? 9 290 1 816 1 816 19,55% 1 796 98,90% 1 771 98,61%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4, 05-830 Nadarzyn Powszechny Tak Nie 2 419 680 680 28,11% 674 99,12% 669 99,26%
2 Nadarzyński Ośrodek Kultury w Nadarzynie, Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn Powszechny Tak Tak 1 367 430 430 31,46% 424 98,60% 416 98,11%
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, ul. Warszawska 15, 05-830 Nadarzyn Powszechny Tak Nie 1 896 280 280 14,77% 275 98,21% 269 97,82%
4 Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. Szkolna 20, 05-830 Nadarzyn Powszechny Nie Nie 1 631 354 354 21,70% 351 99,15% 349 99,43%
5 Przedszkole Publiczne w Młochowie, ul. Źódlana 1, 05-831 Młochów Powszechny Nie Nie 1 977 72 72 3,64% 72 100,00% 68 94,44%
Podsumowanie 9 290 1 816 1 816 19,55% 1 796 98,90% 1 771 98,61%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Nadarzyn Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Nadarzyn przed upływem kadencji ? 9 290 1 816 1 816 19,55% 1 795 98,84% 1 761 98,11%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4, 05-830 Nadarzyn Powszechny Tak Nie 2 419 680 680 28,11% 673 98,97% 665 98,81%
2 Nadarzyński Ośrodek Kultury w Nadarzynie, Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn Powszechny Tak Tak 1 367 430 430 31,46% 425 98,84% 419 98,59%
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, ul. Warszawska 15, 05-830 Nadarzyn Powszechny Tak Nie 1 896 280 280 14,77% 274 97,86% 267 97,45%
4 Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. Szkolna 20, 05-830 Nadarzyn Powszechny Nie Nie 1 631 354 354 21,70% 351 99,15% 342 97,44%
5 Przedszkole Publiczne w Młochowie, ul. Źódlana 1, 05-831 Młochów Powszechny Nie Nie 1 977 72 72 3,64% 72 100,00% 68 94,44%
Podsumowanie 9 290 1 816 1 816 19,55% 1 795 98,84% 1 761 98,11%