Okręg wyborczy nr 5
Granice: Człekówka, Karpiska, Chrosna
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstwowa w Człekówce, Człekówka 62, 05-340 Kołbiel PowszechnyNieNie 836 279
33,37%279277 99,28%
Podsumowanie836279
33,37%27927799,28%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KARPISKA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gniadek Jan 61 Karpiska 119
42.96% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA CHROSNA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sadowski Mariusz 39 Chrosna 158
57.04% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej