Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 19 stycznia 2014 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Wymiarki Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Anity Agnieszki Staszkowian Wójta Gminy Wymiarki przed upływam kadencji? 978 587
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Wymiarki Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Anity Agnieszki Staszkowian Wójta Gminy Wymiarki przed upływam kadencji? 1 964 844 844 42,97% 825 97,75% 719 87,15%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Wójt Gminy Wymiarki został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki, Księcia Witolda 7, 68-131 Wymiarki Powszechny Tak Nie 1 227 548 548 44,66% 536 97,81% 465 86,75%
2 Świetlica wiejska, II Armii WP 8, Witoszyn, 68-131 Witoszyn Dolny Powszechny Tak Nie 737 296 296 40,16% 289 97,64% 254 87,89%
Podsumowanie 1 964 844 844 42,97% 825 97,75% 719 87,15%