Okręg wyborczy nr 6
Granice: Kębłów, Kolonia Wola Piasecka, Piaski Wielkie, Emilianów.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Kębłów 23, 21-050 Piaski PowszechnyNieNie 553 238
43,04%238234 98,32%
Podsumowanie553238
43,04%23823498,32%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EUGENIUSZA PASTERNAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pasternak Eugeniusz Stanisław 61 Kębłów 52
22.22% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA SZALAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szalak Radosław Włodzimierz 35 Kębłów 182
77.78% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej