Okręg wyborczy nr 5
Granice: sołectwo Niemcz
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 SZKOŁA PODSTAWOWA, BYDGOSKA 35, 86-032 NIEMCZ PowszechnyNieNie 2172 200
9,21%200199 99,50%
Podsumowanie2172200
9,21%20019999,50%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ NIEMCZ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Polasik Beata 47 Niemcz 81
40.70% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEMCZ 2014 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Różański Andrzej 61 Niemcz 118
59.30% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej