Okręg wyborczy nr 7
Granice: Podedwórze - granica wsi