Okręg wyborczy nr 10
Granice: Sołectwa: Mstowo, Strzyżki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, ul. Waryńskiego 20, 87-860 Chodecz PowszechnyTakNie 304 144
47,37%144140 97,22%
Podsumowanie304144
47,37%14414097,22%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SPRAWIEDLIWOŚĆ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szałański Jerzy 62 Strzyżki 38
27.14% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grabczyński Jarosław Piotr 37 Huta Chodecka 66
47.14% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SOŁECKA GROMADA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Adryjańczyk Anna Romana 48 Mstowo 36
25.71% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej