Okręg wyborczy nr 1
Granice: Łukta (Dragolice, Strzałkowo), Ramoty (Chudy Dwór, Nowe Ramoty)
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Świetlica OSP w Łukcie, Mazurska 5, 14-105 Łukta PowszechnyNieNie 1266 345
27,25%345340 98,55%
Podsumowanie1266345
27,25%34534098,55%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Stawiam na młodych gminy Łukta - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czaplińska-Zychalak Luiza 35 Łukta 89
26.18% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI W DZIAŁANIU" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krupa Michał 22 Łukta 33
9.71% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZAWSZE RAZEM" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Więcek Marlena Iwona 31 Ramoty 77
22.65% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM GMINA ŁUKTA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ruść Ryszard Mirosław 51 Łukta 141
41.47% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej