Okręg wyborczy nr 10
Granice: Lisów, Trójnia
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Biblioteka Publiczna, Lisów 32B, 21-100 Lubartów PowszechnyNieNie 806 252
31,27%252249 98,81%
Podsumowanie806252
31,27%25224998,81%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WIEŚ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jonaszko Ewa Daria 40 Brzeziny 41
16.47% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY SOLIDARNA POLSKA ZBIGNIEWA ZIOBRO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wiak Tadeusz 53 Lisów 108
43.37% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA PANKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Panek Jarosław 37 Lisów 53
21.29% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zarzycki Zbigniew 49 Lisów 47
18.88% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej