Okręg wyborczy nr 3
Granice: Gorzelin, Karczowiska, Raszowa Mała, Raszówka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, ul. 1 Maja 10, Raszówka, 59-307 Lubin PowszechnyNieNie 1304 335
25,69%335327 97,61%
Podsumowanie1304335
25,69%33532797,61%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENY MADZIK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Madzik Irena 50 Raszówka 61
18.65% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZYNNOŚĆ,RZETELNOŚĆ I WSPÓŁPRACA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Majcher Mirosław Mieczysław 41 Raszówka 120
36.70% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA NYKLEWICZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nyklewicz Marcin Waldemar 37 Raszówka 146
44.65% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej