Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 22-12-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Buźniak Andrzej Jan 52 Średnie Zbroszki, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA BUŹNIAKA 806 43.76% Nie
2 Kowalewski Mariusz 35 Wyższe Winniczka, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWY KOMITET WYBORCZY 1036 56.24% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 22-12-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Zespół Szkół Rolniczych(internat), Golądkowo 41F, 06-120 Winnica Powszechny Nie Nie 648 375375 57,87%
367 97,87%
2Szkoła Podstawowa, Błędostowo 23, 06-120 Winnica Powszechny Nie Nie 601 313313 52,08%
306 97,76%
3Urząd Gminy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica Powszechny Nie Nie 909 487487 53,58%
476 97,74%
4Szkoła Podstawowa, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica Powszechny Tak Nie 1123 700700 62,33%
693 99,00%
Ogółem 3281 1875 1875 57,15%
1842 98,24%