Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwo - Kotów, Kamianna
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 96, 33-336 Łabowa PowszechnyNieNie 346 112
32,37%112109 97,32%
Podsumowanie346112
32,37%11210997,32%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWA WOTUSA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wotus Władysław 68 Kamianna 57
52.29% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "LEPSZE JUTRO" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jasiński Janusz 44 Kotów 52
47.71% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej