Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 grudnia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mirosława KAPŁANA Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski przed upływem kadencji ? 4 501 2 701
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mirosława KAPŁANA Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski przed upływem kadencji ? 8 155 2 858 2 858 35,05% 2 766 96,78% 2 580 93,28%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gimnazjum Publiczne w Jelnicy, Jelnica 84, 21-560 Międzyrzec Podlaski Powszechny Tak Nie 790 254 254 32,15% 247 97,24% 229 92,71%
2 Szkoła Podstawowa w Tuliłowie, Tuliłów 61A, 21-560 Międzyrzec Podlaski Powszechny Nie Nie 670 285 285 42,54% 255 89,47% 249 97,65%
3 Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy, Rogoźnica 96, 21-560 Miedzyrzec Podlaski Powszechny Nie Nie 726 142 142 19,56% 134 94,37% 123 91,79%
4 Szkoła Podstawowa w Tłuśćcu, Tłuściec 112, 21-560 Międzyrzec Podlaski Powszechny Nie Nie 724 252 252 34,81% 243 96,43% 226 93,00%
5 Szkoła Podstawowa w Kożuszkach, Kożuszki 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski Powszechny Nie Nie 458 192 192 41,92% 191 99,48% 176 92,15%
6 Gimnazjum Publiczne w Krzewicy, Krzewica 44, 21-560 Międzyrzec Podlaski Powszechny Nie Nie 390 177 177 45,38% 173 97,74% 161 93,06%
7 Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski Powszechny Tak Nie 476 221 221 46,43% 214 96,83% 194 90,65%
8 Szkoła Podstawowa w Halasach, Halasy 41, 21-560 Międzyrzec Podlaski Powszechny Tak Nie 675 229 229 33,93% 227 99,13% 216 95,15%
9 Szkoła Podstawowa w Maniach, Manie 24, 21-560 Międzyrzec Podlaski Powszechny Nie Nie 620 251 251 40,48% 244 97,21% 224 91,80%
10 Szkoła Podstawowa w Misiach, Misie 118, 21-560 Miedzyrzec Podlaski Powszechny Tak Nie 1 070 402 402 37,57% 393 97,76% 370 94,15%
11 Szkoła Podstawowa w Rudnikach, Rudniki 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski Powszechny Nie Nie 890 190 190 21,35% 184 96,84% 164 89,13%
12 Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Gościniec 74, Rzeczyca, 21-560 Międzyrzec Podlaski Powszechny Tak Nie 666 263 263 39,49% 261 99,24% 248 95,02%
Podsumowanie 8 155 2 858 2 858 35,05% 2 766 96,78% 2 580 93,28%